Giả hậu: Giả Nam Phong

Giả Hậu tên thật là Giả Nam Phong là hoàng hậu của Tấn Huệ Đế. Bà ta dùng mưu mẹo cướp đoạt được chính quyền thao túng được 10 năm. Sau đó bị Triệu Vương Tư Mã Luân hạ độc chết, thọ 45 tuổi. Mai táng ở đâu không rõ.

Năm sinh, năm mất: 256 – 300

Giả Nam Phong là con gái của Đại thần Tây Tấn Giả Sung, bà ta là phi tử của Tư Mã Trung. Năm 290, Tư Mã Trung được lập làm hoàng đế thì bà ta cũng được lập làm hoàng hậu. Bà ta có thân hình thấp bé diện mạo xấu xí và đen đủi nhưng ngược lại bà ta rất thông minh và hung hãn.

Tận mắt chứng kiến Huệ Đế là một hoàng đế ngu đần, do đó bà ta không can tâm để quyền lợi và địa vị bị lung lay, một lòng một dạ quyết tâm tham gia vào công việc triều chính, nhiều lần bà ta đã tìm cách khống chế thái hậu Dương và thái phụ Dương Tuấn.

Tháng 3 năm 291 bà ta đã ra lệnh cho Sở Vương Tư Mã Vĩ vào kinh giết Dương Tuấn, phế bỏ và giết thái hậu Dương, đây chính là một trong những đầu mối gây ra cuộc loạn bát vương.

Sau chuyện này, Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng làm thái tể và Vệ Tang làm Thái bảo, hai người này cùng nhau trợ giúp công việc triều chính.

Tháng 6 năm 291, bà ta lấy danh nghĩa của Huệ Đế đã ra lệnh cho Tư Mã Vĩ giết Tư Mã Lượng và Vệ Tang. Sau đó bà ta lại ghép cho Tư Mã Vĩ tội ngụy tạo di chiếu và khép ông ta vào tội chết, mọi quyền hành trong triều đình do mình bà ta thâu tóm, bà ta sai Trương Hoa (là đại thần có công dựng nước), Giả Mô… trợ giúp bà ta trong công việc triều chính.

Thời gian Giả Nam Phong nhiếp chính, bà ta hoang dâm vô độ, hai mẹ con bà ta (mẹ bà ta tên là Quách Hòe) tùy tiện làm càn, đút lót cho những người có chức trách, do đó làm dấy nên các cuộc khởi nghĩa.

Tháng 3 năm 300, Giả Nam Phong lại hạ độc giết thái tử Tư Mã Ngọc, Triệu Vương Tư Mã Luân đã vịn vào cớ này để mang quân tiến đánh kinh thành, phế Giả Nam Phuong làm thứ dân, giam lỏng ở cung Kim Dung.

Tháng 4, Tư Mã Luân giả truyền thánh chỉ, sai thánh chỉ bắt ép bà ta uống rượu độc chết.

Đế Vương Trung Hoa,

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận