Tấn Mẫn Đế: Tư Mã Nghiệp

Tấn Mẫn Đế tên thật là Tư Mã Nghiệp, là cháu của Tấn Vũ Đế, con trai của Ngô Vương Tư Mã Yến. Lúc đầu làm Tần Vương ở Trường An. Tuổi Thân. Sau khi Tấn Hoài Đế bị đầu độc chết, được quần thần đưa lên ngôi. Tại vị 3 năm. Sau khi bị bắt làm tù binh, bị vua Hung Nô là Lưu Thông đầu độc chết. Thọ 18 tuổi. Không rõ nơi mại táng. Thụy hiệu là Mẫn Đế.

Năm sinh, năm mất: 300 – 317.

Thời kỳ này, triều đình Tây Tấn đã suy yếu, lãnh thổ Trung Nguyên bị các dân tộc thiểu số xâu xé, chia cắt thành nhiều vùng. Đại tướng Lưu Diệu của Hung Nô tấn công Trường An, giết tướng trấn thủ là Tư Mã Mạc, lại dung túng cho binh sĩ chém giết đốt phá, biến Trường An thành một đống đổ nát.

Chiến tranh và thiên tai liên tiếp đã khiến cho phần lớn dân chúng xung quanh Trường An bị chết. Nhưng dân Trường An vẫn không chịu khuất phục, đoàn kết nhau lại, quyết chiến với quân Hung Nô. Cuối cùng cũng đuổi được quân Hung Nô ra khỏi Trường An. Tướng Tấn là Diêm Đỉnh dẫn theo Tần Vương Tư Mã Nghiệp tiến vào đông quận ở Trường An. Sau khi Tư Mã Xí bị đầu độc chết, quần thần lập Tư Mã Nghiệp làm hoàng đế.

Sau khi Tư Mã Nghiệp xưng đế từng hạ chiếu lệnh cho Tư Mã Duệ đang tránh loạn ở Giang Nam dẫn quân cứu viện Trường An. Nhưng Tư Mã Duệ từ chối, viện cớ tình hình Giang Nam chưa ổn định.

Mùa đông năm 316, tướng Hung Nô Lưu Diệu một lần nữa dấn binh bao vây Trường An. Mấy ngàn quân các địa phương đến cứu viện triều đình đều không dám chống đỡ. Tướng sĩ trong thành cũng ra sức phòng thủ nhưng cuối cùng, do lương thảo cạn kiệt, không thể cầm cự được hơn nữa, Tư Mã Nghiệp đầu hàng. Nhà Tây Tấn diệt vong.

Tư Mã Nghiệp cũng phải chịu đủ mọi khổ nhục như Tư Mã Xí. Ông ta bị vua Hung Nộ sai bảo như nô bộc. Không những phải hầu Lưu Thông tắm mà khi hắn đi vệ sinh, ông cũng phải theo hầu. Những triều thần nhà Tấn nhìn thấy tình cảnh đó thì xót xa ôm lấy Tư Mã Nghiệp khóc không thành tiếng. Lưu Thông thấy vậy thì lệnh giết chết tất cả bọn họ.

Năm 317, Tư Mã Nghiệp bị đầu độc chết.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận