Hạ Cao

Hạ Cao còn có tên là Cao Câu, là vị vua thứ 15 của nhà Hạ, là con trai của Khổng Giáp. Hạ Cao lên kế vị sau khi Khổng Giáp chết, trị vì 11 năm, bị bệnh ốm chết, táng ở Cảnh Nội, huyện Cách Ninh, tỉnh Hà Nam.

Năm sinh, năm mất: ? – 1838 TCN

Năm 1849 TCN, Khổng Giáp mất, Cao lên nối ngôi. Hạ Cao trong thời gian trị vì dời đô đến Miễn Chì (nay gần phía tây huyện Miễn Chì tỉnh Hà Nam).

Trong thời gian trị vì, Hạ Cao đã phục hồi tước vị cho nước chư hầu Thử Vi thị (豕韦) trước đây bị Khổng Giáp truất.

Năm 1838 TCN, Hạ Cao mất. Ông làm vua được 11 năm. Con ông là Hạ Phát lên nối ngôi.

Đế Vương Trung Hoa,

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Thông báo