Bất Giáng

Bất Giáng năm sinh và năm mất không rõ lắm (? – 1922 TCN?), là vị vua thứ 11 nhà Hạ. Bất Giáng là con trai của Hạ Tiết, lên kế vị sau khi cha chết, trị vì được 18 năm, bị ốm chết, táng ở gần An Ấp.

Năm 1981 TCN, Hạ Tiết qua đời, Bất Giáng lên nối ngôi.

Theo Trúc thư kỉ niên, năm thứ 6 trong thời gian cai trị (khoảng 1975 TCN), ông mang quân đi đánh nước Cửu Uyển (九苑 Jiu Yuan).

Năm thứ 35 trong thời gian ông cai trị (khoảng 1946 TCN), chư hầu của nhà Hạ là Thương đánh bại nước Bì thị (皮氏).

Bất Giáng vào những năm cuối đời, vì con trai là Khổng Giáp Tinh ngang ngạnh, lo con con trai không thể quản lý được quốc gia, quyết định sửa đổi chế độ cha truyền con nối, đã truyền ngôi cho em trai là Quýnh.

Cách thức nhường ngôi cho em trong sử gọi là “Nội Thiện” (nhường ngôi cho người trong nhà).

Sau khi Bất Giáng nhường ngôi cho em, sống được 11 năm thì chết.

Năm 1922 TCN, Bất Giáng qua đời. Ông làm vua tất cả 59 năm. Em ông là Hạ Quýnh lên nối ngôi.

Đế Vương Trung Hoa,

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Thông báo