Hán Thương Đế: Lưu Long

Hán Thương Đế tên là Lưu Long, con trai út của Hán Hòa Đế, tuổi Tỵ. Được kế vị khi mới 100 ngày tuổi, 8 tháng sau chết yểu. Thụy hiệu là Hiếu Thương hoàng đế.

Năm sinh, năm mất: 105 – 106.

Nơi an táng: Khang Lăng.

Lưu Long là con trai út của Hán Hòa Đế với Đặng hoàng hậu. Khi Hòa Đế băng hà, Lưu Long mới được 100 ngày tuổi.

Hán Hòa Đế còn có một người con trưởng tên là Lưu Thắng. Nhưng Lưu Thắng quanh năm đau ốm, có tướng chết yểu.

Khi Hòa Đế lâm chung đã tạm thời lập Lưu Long làm hoàng đế. Ngay trong đêm đó, Hòa Đế băng hà, Lưu Long được làm hoàng đế.

Lưu Long còn quá nhỏ nên mẫu thân là Đặng thái hậu lâm triều, thiết chính.

Hán Hòa Đế không ngờ rằng Lưu Long còn đoàn mệnh hơn anh trai. 8 tháng sau khi kế vị, Lưu Long mắc bệnh qua đời.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of