Tây Tần Hậu Chủ: Khất Phục Mộ Mạt

Tây Tàn Hậu Chủ tên là Khất Phục Mộ Mạt, tự An Thạch, Là con trai thứ 2 của Khất Phục Sí Bàn. Kế vị sau khi Khất Phục Sí Bàn qua đời. Tại vị 2 năm, sau đó đầu hàng nước Hạ, bị Hạ Hậu Chủ Hách Liên Định giết chết. Không rõ nơi chôn cất.

Năm sinh, năm mất: ? – 430.

Khất Phục Mộ Mạt kế vị sau khi Khất Phục Sí Bàn mắc bệnh qua đời, đổi niên hiệu là Vĩnh Hoành. Từ đó, Khất Phục Mộ Mạt liên tiếp giao chiến với Bắc Lương khiến hao tổn tiền của, binh sĩ mệt mỏi, đất nước nghèo đói, lại thi hành chính sách cai trị hà khắc khiến lòng người căm phẫn. Sau đó, Khất Phục Mộ Mạt bị Hạ Vương Hách Liên Định bức ép, đành phải đầu hàng Bắc Ngụy. Sau khi Thác Bạt Đào đồng ý, phái quân đón Khất Phục Mộ Mạt đến Bắc Ngụy thì ông ta liền thiêu cháy thành quách, dẫn theo 1 vạn 5 ngàn hộ dân đến Bắc Ngụy.

Khất Phục Mộ Mạt đi đến Thượng Quê thì bị Hách Liên Định nước Hạ chặn đánh, lại phải lui đến Nam An, Hách Liên Định lệnh cho chú là Hách Liên Vi Phạt dẫn 1 vạn quân bao vây Nam An. Lúc đó, lương thực trong thành Nam An đã cạn kiệt, thậm chí còn xảy ra thảm cảnh người ăn thịt người. Văn võ bá quan Tây Tần lũ lượt trèo tường thành ra ngoài đầu hàng Hạ. Khất Phục Mộ Mạt không còn cách nào khác, đành phải ngậm ngọc tỷ vào miệng, cởi trần, trói 2 tay ra ngoài thành đầu hàng.

Khất Phục Mộ Mạt bị áp giải đến Thương Khuê, ít lâu sau, Hách Liên Định chém đầu Khất Phục Mộ Mạt cùng toàn bộ hơn 500 người trong tông thất Tây Tần. Tây Tần diệt vong.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận