Bắc Yên Văn Thành Đế: Phùng Bạt

Văn Thành Đế tên là Phùng Bạt, tự Văn Khởi. Vốn là Trung vệ tướng quân. Sau khi giết chết Mộ Dung Hy, ủng hộ lập Cao Vân xưng làm Thiên Vương. Sau khi Cao Vân bị bọn Lý Ban giết chết, ông giết Lý Ban rồi tự lập làm Thiên Vương. Tại vị 21 năm. Em trai là Phùng Hoằng vào cung giết chết Tộng thị vợ ông khiến ông kinh sợ mà qua đời.

Năm sinh, năm mất: ? – 430.

Nơi an táng: Lăng Trường Cốc (không rõ ngày nay ở đâu). Thụy hiệu là Văn Thành Đế, miếu hiệu là Thái Tổ.

Phùng Bạt là người Tín Đô quận Trường Lạc (nay là huyện Ký tỉnh Hà Bắc). Tổ tiên ông do chạy loạn nên di cư đến Thượng Đảng. Tây Yên bị diệt vong, Phùng Bạt di cư đến Trường Cốc ở Hoà Long. Thời Mộ Dung Bảo cai trị, ông là Trung vệ tướng quân. Sau khi Mộ Dung Hy kế vị, Phùng Bạt bị nghi kỵ nên dần theo đệ tử đến trốn vào trong núi. Sau này nhân cơ hội Mộ Dung Hy ra khỏi thành đưa tang ái thiếp, giết chết ông ta, ủng hộ lập Cao Vân làm hoàng đế. Sau khi Cao Vân bị bọn vệ sĩ Lý Ban giết chết, Phùng Bạt tức tốc phải người giết bọn chúng, tự lập làm Thiên Vương, đổi niên hiệu là Thiên Bình, lấy quốc hiệu là Yên. Sử gọi là Bắc Yên.

Trong thời gian tại vị, Phùng Bạt đặc biệt chú trọng giữ gìn sự thanh liêm của triều định. Ít lâu sau khi kế vị, ông từng hạ lệnh phế bỏ mọi chính sách hà khắc của Hậu Yên, thực hành các chính sách miễn giảm tô thuế, khuyến khích dân chúng trồng dâu nuôi tằm, cứu giúp người cô quả, coi trọng nhân tài, duy trì cục diện đất nước tương đối ổn định.

Sau này, người Nhu Nhiên ở phương bắc nhanh chóng trở nên hùng mạnh. Năm 411, thủ lĩnh (hãn) Nhu Nhiên là Tà Luật phái người đến cầu thân với Phùng Bạt, muốn kết hôn với công chúa Lạc Lương – con gái Phùng Bạt. Từ đó, Nhu Nhiên và Bắc Yên luôn duy trì quan hệ hữu hảo.

Tháng 9 năm 430, Phùng Bạt ngã bệnh. Vợ ông là Tống thị muốn để con đẻ của mình kế vị, liền giả truyền thánh chỉ, không cho người khác vào cung thăm hỏi. Người cai quản cấm vệ quân là Hồ Phúc thông báo tình hình đó cho Phiêu kỵ đại tướng quân Phùng Hoành, em trai của Phùng Bạt. Phùng Hoành tức giận, dẫn theo binh sĩ vào cung hỏi tội Tống thị, làm kinh động đến Phùng Bạt. Phùng Bạt thấy cảnh đó thì vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, chết ngay lúc đó.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận