Chu Giản Vương: Cơ Di

Chu Giản Vương tên thật là Cơ Di, là con của Chu Định Vương, kế vị sau khi Định Vương chết. Trị vì 14 năm, bị ốm chết, mai táng ở đâu không rõ.

Năm sinh, năm mất: ? TCN – 572 TCN

* Thời Cơ Di trị vì, triều Chu không phát sinh chuyện gì, không cần kể ra.

Lúc này, Tấn Cảnh Công đã dẹp yên phản loạn sai người đi tìm Trình Anh và Triệu Vũ, còn cho phép Trình Anh mang quân đi giết Đỗ Thiết Yếu và cả nhà Đỗ Thiết Yếu để báo thù cho Triệu Vũ. Triệu Vũ sau khi trưởng thành lại kế nhiệm chức vụ của cha, làm một trọng thần của nước Tấn. Lúc này, Trình Anh từ biệt mọi người và nói với Triệu Vũ: “Điều khó trước đây cha nhận bây giờ đã hoàn thành, Cha chưa lấy cái chết để tỏ lòng trung thực bởi vì muốn nuôi dưỡng con, giữ gìn giọt máu cho nhà họ Triệu. Bây giờ thù lớn con đã trả và con còn kế nghiệp được cha đẻ của con. Cha đã báo đáp được ân huệ của cha con và hoàn thành tâm nguyện của Chú Chử Cửu”. Nói xong ông tự vẫn. Triệu Vũ rất đau khổ, và chịu tang 3 năm, mỗi năm vào 2 mùa xuân thu đều đến mộ cúng tế.

Thời đó, ngoài cuộc hỗn chiến giữa các nước Tấn, Sở, Tần, Tống, Trịnh, thì nước Ngô thuộc phía Đông Nam của nước Sở cũng hưng thịnh dần dần, vài lần đánh vào nước Sở và cũng được liệt vào cuộc hỗn chiến thời Xuân Thu.

Tháng 9/570 TCN, Cơ Di bị ốm chết, sau khi ông ta chết lập miếu đặt hiệu là Giản Vương.

 

 

 

 

Đế Vương Trung Hoa,

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận