Chu Khang Vương: Cơ Chiêu

Chu Khang Vương tên thật là Cơ Chiêu, là con trai của Chu Thành Vương. Ông lên kế vị sau khi Thành Vương chết. Trị vì 26 năm, bị bệnh chết, táng ở Tất Nguyên.

Năm sinh năm mất: không rõ

* Lúc Cơ Chiêu lên kế vị, Chiêu Công, Tất Công tổ chức lễ đăng quang cho ông rất long trọng. Chiêu Công, Tất Công còn dẫn đầu các chư hầu đưa Cơ Chiêu đến tổ miếu, nói cho Cơ Chiêu biết sự nghiệp huy hoàng của Văn Vương, Vũ Vương. Đồng thời còn viết một bản tấu trình khuyên răn Cơ Chiêu cần phải tiết kiệm yêu dân, chú trọng quản lý quốc gia, giữ gìn sự nghiệp của tổ tiên.

Thời gian Cơ Chiêu trị vì, không ngừng đi chinh phạt các vùng đất: Quỷ Phương (nay thuộc phía Tây Bắc tỉnh Thiểm Tây) và vùng đất Đông Nam, bắt giữ nhiều nô lệ, thu được nhiều đất đai ban thưởng cho các chư hầu, đại phu. Có một lần trong cuộc đại chiến, quân Chu đã bắt được hơn 13000 quân lính của Khuyến Nhung. Để chúc mừng thắng lợi, Cơ Chiêu đã tặng cho quý tộc Mãnh (người tham gia cuộc chiến) hơn 1700 tù binh, và đã sai các nô lệ đem chuyện chiến thắng khắc nên đỉnh đồng. Chiếc đỉnh đồng này nặng hơn 500 cân, được khai quật vào trung kỳ triều Thanh, hiện nay được trưng bày ở viện bảo tàng lịch sử Trung Quốc (Bắc Kinh).

Trong thời gian Cơ Chiêu trị vì, quốc gia hùng mạnh, thiên hạ thống nhất, kinh tế văn hóa phồn vinh, xã hội ổn định, sử sách nói “hình phạt 4 phương trong 10 năm trời không cần dùng đến”. Đạo gia gọi thời kỳ thống trị của Thành Vương những năm cuối và thời kỳ của Khang Vương là “sự thống trị của Thành – Khang”

Sau khi Cơ Chiêu chết lập miếu gọi là Khang Vương.

Đế Vương Trung Hoa,

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận