Chu Hiếu Vương: Cơ Tịch Phương

Chu Hiếu Vương tên thật là Cơ Tịch Phương, em trai của Cung Vương chú của Ý Vương, sau khi Ý Vương chết đã đoạt ngôi, trị vì 10 năm, bị bệnh chết, táng ở ngoại ô Bất Minh.

Năm sinh, năm mất: không rõ

* Ý Vương bị bệnh chết, đáng lý ra phải do con trai ông ta là Cơ Nhiếp lên kế vị, nhưng Cơ Hạ nhu nhược bất tài, Cơ Tịch Phương nhân cơ hội liền đoạt ngôi.

Sau khi Cơ Tịch Phương lên ngôi, một lòng một dạ phục hưng lại triều Tây Chu. Ông ta chỉnh đốn lại quân đội, ở giữa khu vực thảo nguyên Vạn Thủy và Vị Thủy mở ra một chợ lớn. Chiêu mộ mọi người quyên góp vàng bạc để nuôi ngựa, có một người quyên góp tên là Phi Tử, đàn ngựa của anh ta béo tốt đẹp mã, một năm lại đây, số ngựa tăng lên rất nhiều. Cơ Tịch Phương rất hài lòng, liền phong cho anh ta mấy dặm ở Tần (nay thuộc thành phố Thiên Thủy tỉnh Cam Túc) và cho làm quốc quân, đây là nơi phát nguyên ra triều Tần sau này thống nhất Trung Quốc.

Nhưng lý tưởng của ông ta là phục hưng lại triều Tây Chu chưa thực hiện được thì bị bệnh chết.

Sau khi ông ta chết lập miếu đặt hiệu là Hiếu Vương.

Đế Vương Trung Hoa,

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Thông báo