Nhân Tài Trong Xe Tù

Lịch sử trung Quốc thời Đông Chu từ khi Chu Bình Vương dời đô sang Lạc Ấp, lại phân làm hai thời kỳ là Xuân Thu và Chiến Quốc. Triều đình nhà Chu ngày càng suy yếu, thiên tử nhà Chu tuy danh nghĩa là vua của các nước chư hầu, nhưng trên thực tế,…

Khói lửa lý sơn

Sau khi Chu Tuyên Vương chết, con là Cơ Cung Niết nối ngôi, tức Chu U Vương, U Vương không ngó ngàng gì tới việc triều chính, chỉ vui chơi hưởng lạc, phái người đi khắp nơi tìm gái đẹp. Có một đại thần là Bao Quýnh khuyên can U Vương, ông không những không…

Quốc Nhân Bạo Động

Thời Thành Vương và Khang Vương, tình hình chính trị triều Chu khá ổn định, về sau, do quí tộc chủ nô bóc lột nặng nề, không ngừng phát động chiến tranh, nên tâm lý bất mãn trong bình dân và nô lệ dần dần tăng lên. Để trấn áp nhân dân, giai cấp thống…

Chu Công phò tá Thành Vương – Nhà Chu

Lịch sử Trung Quốc - Xây dựng vương triều Chu mới được hai năm, Chu Vũ Vương bị bệnh mất. Con là Cơ Tụng kế thừa vương vị, tức là Chu Thành Vương. Năm đó, Thành Vương mới mười ba tuổi, vương triều lại mới thành lập, mọi điển chương chế độ chưa kịp xây…

Chu Vũ Vương – Nhà Chu

Lịch sử Trung Quốc - Sau khi Chu Văn Vương mất, con trai là Cơ Phát lên nối ngôi, tức là Chu Vũ Vương. Chu Vũ Vương tôn Thái Công Vọng làm thầy và yêu cầu các em là Chu Công Đán và Chiêu Công Thích làm trợ thủ cho mình, tiếp tục chỉnh đốn…

Chu Văn Vương – Khương Thái Công – Nhà Chu

Lịch sử Trung Quốc ghi chép: Chu vốn là một bộ lạc lâu đời. Vào cuối triều Hạ, bộ lạc này sống ở vùng Thiểm Tây, Cam Túc ngày nay. Về sau, do bị các bộ lạc Nhung, Địch quấy phá, thủ lĩnh bộ lạc Chu là cồ Công Đản Phụ mang dân dời đến…

Trụ Vương – Nhà Thương

Sau khi Bàn Canh chết, theo sử Trung Quốc ghi chép còn truyền được mười một đời vua nữa. Vua cuối cùng tên là Trụ (Trụ Vương). Trụ Vương người giỏi giang Trụ Vương vốn là người khá giỏi giang và có sức khoẻ. Những năm đầu, ông đích thân cầm quân, tiến hành cuộc…

Bàn Canh dời đô – Nhà Thương

Theo lịch sử Trung Quốc khi Thương Thang thành lập triều Thương thì quốc đô đầu tiên đóng ở Bác (nay là Thương Khâu, Hà Nam). Trong khoảng ba trăm năm từ đó về sau, đô thành phải chuyển dời tất cả năm lần. Đó là do nội bộ vương tộc thường xuyên tranh đoạt…

Nhà Thương: Thương Thang và Y Doãn

Lịch sử Trung Quốc - Ở hạ du Hoàng Hà có một bộ lạc tên là Thương. Truyền thuyết nói rằng Khiết là tổ tiên của bộ lạc Thương, trong thời kỳ Nghiêu Thuấn, đã từng theo Vũ đi trị thuỷ. Sau đó. bộ lạc Thương nhờ phát triển nhanh nghề chăn nuôi nên đến…

Thần tiễn Hậu Nghệ

Theo lịch sử Trung Quốc, sau khi Hạ Khải lên làm vua. Có một bộ lạc là Hữu Hộ thị không phục, đem quân chống lại. Giữa Khải và bộ lạc Hữu Hộ thị xảy ra chiến tranh. Sau, Khải tiêu diệt bộ lạc Hữu Hộ thị và biến tù binh thành nô lệ chăn…


Mã đăng bài: tại đây