Tân Hưng Vương: Thạch Chi

Tân Hưng Vương tên là Thạch Chi, là con của Thạch Hổ. Sau khi nghe tin Thạch Giám bị Nhiễm Mẫn giết chết, ông xưng đế. Tại vị 2 năm, bị Đại tướng quân Lưu Hiển giết chết. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Tân Hưng Vương. Năm sinh, năm mất: ? – […]

Nghĩa Dương Vương: Thạch Giám

Nghĩa Dương Vương tên là Thạch Giám, tự là Đại Lãng. Là Con trai thứ 3 của Thạch Hổ. Kế vị sau khi giết chết Thạch Tuân. Tại vị 103 ngày, bị Nhiễm Mẫn soán ngôi rồi bị giết chết. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Nghĩa Dương Vương. Năm sinh, năm mất: […]

Bành Thành Vương: Thạch Tuân

Bành Thành Vương tên là Thạch Tuân, là con trai của Thạch Hổ. Sau khi phế truất Thạch Thế, tự xưng đế. Tại vị 183 ngày, bị thuộc hạ của Nhiễm Mẫn chém đầu. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Bành Thành Vương. Năm sinh, năm mất: ? – 349 Thạch Hổ khi […]

Hậu Triệu Thái Tổ: Thạch Hổ

Hậu Triệu Thái Tổ tên là Thạch Hổ, tự là Lý Long, tuổi Dần. Tính tình tàn bạo. Là cháu của Thạch Lặc. Sau khi phế truất Thạch Hoằng, tự lập làm hoàng đế. Tại vị 15 năm, ốm chết, thọ 56 tuổi. Năm sinh, năm mất: 294 – 349. Nơi an táng: lăng Hiển […]

Hậu Triệu Minh Đế: Thạch Hoằng

Hậu Triệu Minh Đế (còn được biết đến là Hải Dương Vương) tên là Thạch Hoằng, tuổi Dậu. Tính tình nhu nhược. Là con trai thứ 2 của Thạch Lặc. Kế vị sau khi Thạch Lặc qua đời. Tại vị 1 năm, bị Thạch Hổ phế truất, sát hại. Thọ 22 tuổi. Không rõ nơi […]

Hậu Triệu Cao Tổ: Thạch Lặc

Hậu Triệu Cao Tổ tên là Thạch Lặc, tự là Thế Long. Người dân tộc Hạt, tuổi Tỵ. Tính tình quả cảm. Là Đại tướng quân thời Hán Quang Văn Đế Lưu Uyên, sau khi diệt Tiền Triệu xưng đế. Tại vị 14 năm, ốm chết, thọ 61 tuổi. Năm sinh, năm mất: 273 – […]