Chu Vũ Vương – Nhà Chu

Lịch sử Trung Quốc – Sau khi Chu Văn Vương mất, con trai là Cơ Phát lên nối ngôi, tức là Chu Vũ Vương. Chu Vũ Vương tôn Thái Công Vọng làm thầy và yêu cầu các em là Chu Công Đán và Chiêu Công Thích làm trợ thủ cho mình, tiếp tục chỉnh đốn […]

Chu Văn Vương – Khương Thái Công – Nhà Chu

Lịch sử Trung Quốc ghi chép: Chu vốn là một bộ lạc lâu đời. Vào cuối triều Hạ, bộ lạc này sống ở vùng Thiểm Tây, Cam Túc ngày nay. Về sau, do bị các bộ lạc Nhung, Địch quấy phá, thủ lĩnh bộ lạc Chu là cồ Công Đản Phụ mang dân dời đến […]

Trụ Vương – Nhà Thương

Sau khi Bàn Canh chết, theo sử Trung Quốc ghi chép còn truyền được mười một đời vua nữa. Vua cuối cùng tên là Trụ (Trụ Vương). Trụ Vương người giỏi giang Trụ Vương vốn là người khá giỏi giang và có sức khoẻ. Những năm đầu, ông đích thân cầm quân, tiến hành cuộc […]

Bàn Canh dời đô – Nhà Thương

Theo lịch sử Trung Quốc khi Thương Thang thành lập triều Thương thì quốc đô đầu tiên đóng ở Bác (nay là Thương Khâu, Hà Nam). Trong khoảng 300 năm từ đó về sau, đô thành phải chuyển dời tất cả 5 lần. Đó là do nội bộ vương tộc thường xuyên tranh đoạt ngôi […]

Cách mạng Thương Thang: Thương Thang, Y Doãn lật đổ nhà Hạ

Ở hạ du Hoàng Hà có một bộ lạc tên là Thương. Truyền thuyết nói rằng Khiết là tổ tiên của bộ lạc Thương, trong thời kỳ Nghiêu Thuấn, đã từng theo Vũ đi trị thủy. Sau đó, bộ lạc Thương nhờ phát triển nhanh nghề chăn nuôi nên đến cuối thời Hạ, khi Thang […]

Thiếu Khang trung hưng nhà Hạ

Theo lịch sử Trung Quốc, sau khi Hạ Khải lên làm vua. Có một bộ lạc là Hữu Hộ thị không phục, đem quân chống lại. Giữa Khải và bộ lạc Hữu Hộ thị xảy ra chiến tranh. Sau, Khải tiêu diệt bộ lạc Hữu Hộ thị và biến tù binh thành nô lệ chăn […]

Đại Vũ trị thủy – Nhà Hạ

Trong khi Nghiêu còn làm thủ lĩnh, lưu vực Hoàng Hà xảy ra nhiều thuỷ tai khiến cho hoa màu bị ngập, nhà cửa bị đổ, dân chúng phải tránh lên chỗ cao. Nhiều nơi còn có rắn độc và mãnh thú gây hại cho người và gia súc, nhân dân rất khổ sở. Nghiêu […]

Nghiêu – Thuấn nhường ngôi

Theo truyền thuyết lịch sử Trung Quốc, sau thời kỳ Hoàng Đế, trước sau còn có ba thủ lĩnh liên minh bộ lạc rất nổi tiếng, là Nghiêu, Thuấn và Vũ. Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn Họ vốn là thủ lĩnh của một bộ lạc, sau mới được bầu là thủ lĩnh của liên minh […]

Hoàng Đế đánh Xuy Vưu

Cách đây khoảng hơn bốn ngàn năm, ở lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều thị tộc và bộ lạc sinh sống. Bộ lạc do Hoàng Đế làm thủ lĩnh ban đầu sống ở vùng Cơ Thủy thuộc Tây Bắc Trung Quốc, sau dời tới vùng Trác Lộc (nay là Trác Lộc, Hoài […]

Bàn Cổ: Thần thoại về khai thiên lập địa

Trung Quốc có một lịch sử rất lâu dài. Theo truyền thuyết, thì từ thời Hoàng Đế tới nay, đã ngót 5000 năm. Trong gần 5000 năm lịch sử Trung Quốc có rất nhiều câu chuyện có ý nghĩa, trong đó, nhiều câu chuyện đã được ghi chép trong sử sách. Còn về thời viễn cổ từ 5000 […]