Chu Cung Vương: Cơ Y Hộ

Chu Cung Vương tên thật là Cơ Y Hộ, con trai của Chu Mục Vương, nên kế vị sau khi Mục Vương chết, trị vì 12 năm, bị bệnh chết, táng ở Tất Nguyên.

Năm sinh, năm mất: không rõ

* Thời gian Chu Cung Vương trị vì, quốc gia không còn giàu có, kinh tế dần dần đi xuống. Để biểu thị thưởng phạt phân minh, Cung Vương lấy đất đai gần đô thành chia cho các chư hầu và đại phu, còn lãnh thổ của mình ngày càng ít đi, triều Chu bị suy thoái dần dần.

Sau khi ông ta chết lập miếu đặt hiệu là Cung Vương.

Đế Vương Trung Hoa,

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận