Hậu Tần Vũ Chiêu Đế: Diêu Trường

Hậu Tần Vũ Chiêu Đế tên là Diêu Trường, tự là Cảnh Mậu. Là con trai thứ 24 của Diêu Dực Trọng. Tuổi Sửu. Sau khi Diêu Tương qua đời, được người trong bộ tộc Khương ủng hộ xưng đế. Tại vị 9 năm, ốm chết, thọ 65 tuổi.

Năm sinh, năm mất: 329 – 393.

Nơi an táng: Nguyên Lăng (Trường An tỉnh Thiểm Tây ngày nay). Thụy hiệu là Hiếu Chiêu Đế, miếu hiệu là Thái Tổ.

Sau khi Diêu Tương – anh trai của Diêu Trường bị giết hại, Tiền Tần Tuyên Chiêu Đế Phù Kiên cướp linh cữu của cha Diêu Trường là Diêu Dực Trọng, bắt ông ta phải dẫn theo quần thần đến quy phục, cùng Phù Kiên chinh chiến. Sau trận Phì Thuỷ, Mộ Dung Sung khởi binh chống lại Tiền Tần. Diêu Trường theo Cự Lộc Công Phù Thụy Tiền đi trấn áp phản quân. Kết quả bị bại trận. Phù Kiên phái sứ giả yêu cầu Diêu Trường về kinh. Diêu Trường chạy đến Vị Bắc. Năm 384 , các phú hào của tộc Khương ở Tây Châu như Doãn Tường, Triệu Diệu, Vương Khâm, Địch Quảng và Doãn Vĩ người Thiên Thuỷ dẫn thuộc hạ gồm 5 vạn người ủng hộ lập Diêu Trường làm thủ lĩnh, xưng là Đại tướng quân, Đại thiền vu, Tần Vương, tiến vào Bắc Địa (nay ở phía đông nam huyện Diệu tỉnh Thiểm Tây), xây dựng chính quyền. Sử gọi là Hậu Tần. Năm 385, Diệu Trường giết chết Phù Kiên. Năm sau xưng đế, đóng đô ở Trường An.

Sau khi xưng đế, Diêu Trường và Phù Đăng nước Tiền Tần cùng giằng co vùng Quan Lũng trong nhiều năm, đôi bên đều có lúc thắng lúc bại. Năm 393, Diêu Trường lại dẫn quân nghênh chiến với Phù Đăng, hành quân đến Tân Chi Bào (không rõ ngày nay ở đâu) thì ngã bệnh và còn nằm mơ thấy Phù Kiên dẫn sứ giả nhà trời cùng mấy trăm yêu ma xông vào doanh trại nên vô cùng sợ hãi, đành phải lui quân về Trường An, không lâu sau thì ốm chết.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận