Lấy Kinh, Rước Tượng Phật

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại năm sáu mươi ba tuổi, Hán Quang Vũ Đế bị bệnh mất. Thái tử Lưu Trang nối ngôi tức là Hán Minh Đế.

Có lần, Hán Minh Đế nằm mơ, thấy có một người vàng, trên đầu có một đạo hào quang sáng chói, bay vòng xung quanh điện rồi bỗng nhiên bay thẳng lên không về phía Tây.

Hôm sau, hoàng đế kể lại giấc mơ đó cho các đại thần, nhiều đại thần không nói được rõ người vàng toả hào quang đó là ai. Chỉ có bác sĩ Phó Nghị nói: “Thiên Trúc có một vị thần được gọi là Phật, người vàng mà bệ hạ nằm mơ thấy đúng là Phật ở Thiên Trúc.”

Thiên Trúc mà Phó Nghị nói, còn gọi là Thận Độc nơi xuất sinh của Thích Ca Mầu Ni, người sáng lập ra Phật giáo (Thiên Trúc là tên gọi nước Ấn Độ thời cổ. Thích Ca Mầu Ni sinh ở nước Ấn Độ thời cổ nay thuộc Nêpan).

Thích Ca Mầu Ni sinh khoảng năm 565 trước Công nguyên, vốn là một vương tử. Truyền thuyết nói vào năm hai mươi chín tuổi. Thích Ca Mầu Ni vứt bỏ đời sống vương giả, xuất gia tu đạo. Ông sáng lập ra tôn giáo gọi là Phật Giáo.

Thích Ca Mầu Ni tuyên truyền giáo lý Phật giáo khắp nói. Ông truyền giáo trong bốn mươi ba năm, thu nạp rất nhiều môn đồ. Mọi người tôn xưng ông là Phật Đà. Sau khi ông mất các đệ tử ghi chép lại học thuyết của ông soạn thành kinh. Đó tức là kinh Phật.

Lời của Phó Nghị đã khêu gợi tâm ý hiếu kỳ của Hán Minh Đế. Ông liền phái hai viên quan là Thái Âm và Thái Cảnh đến Thiên Trúc xin Kinh Phật.

Thái Ảm và Thái cảnh vất vả lặn lội qua trăm núi ngàn sông, cuối cùng đã tới được nước Thiên Trúc. Người Thiên Trúc nghe nói sứ giả Trung Quốc đến xin Kinh Phật thì rất hoan nghênh. Thiên Trúc có hai sa môn (chức sắc cao cấp của Phật giáo), một người tên là Nhiếp Ma Đằng, một người tên là Trúc Pháp Lan, đã giúp Thái Ảm và Thái Cảnh hiểu được ý nghĩa của Kinh Phật. Thái Âm và Thái cảnh liền mời họ sang thăm Trung Quốc.

Năm 67 Công nguyên, Thái Âm, Thái cảnh dẫn hai sa môn, dùng ngựa trắng thồ một tượng Phật và 42 chương kinh Phật đi qua Tây vực về Lạc Dương.

Hán Minh Đế không rõ kinh Phật và cũng không hiểu đạo lý Phật Giáo, nhưng vẫn đối đãi hết sức tôn kính với hai vị sa môn đưa kinh Phật đến giảng. Năm sau ông hạ lệnh xây một ngôi chùa ở phía Tây thành Lạc Dương theo đúng kiểu cách ở Thiên Trúc và nuôi con bạch mã thồ kinh ở đấy. Ngôi Chùa đó vì vậy có tên là Bạch Mã tự (nay ở phía Tây thành phố Lạc Dương).

Untitled

Hán Minh Đế không hiểu kinh Phật, Vương Công đại thần cũng không tin Phật giáo, nên người đến thắp hương cúng lễ ở Bạch Mã Tự cũng không đông. Riêng Sở Vương Lưu Anh là hết sức coi trọng, đặc biệt phái người đến Lạc Dương để thỉnh giáo hai vị sa môn. Hai vị sa môn liền họa một bức tượng Phật và chép một bài Kinh Phật trao cho đem về.

Ảnh Phật và Kinh Phật được đem về đặt trong phòng của Sở vương. Sở vương Lưu Anh liền treo tượng Phật trong cung, để sớm chiều lễ bái.

Sở Vương Lưu Anh là người có dã tâm, ông ta mượn danh nghĩa tín ngưỡng Phật giáo để kết giao với các phương sĩ và dùng mọi thủ đoạn mê tín để lừa người.

Năm 70 Công nguyên, có người cáo giác với Hán Minh Đế, nói Sở Vương Lưu Anh tụ tập bè đảng, tự đặt ra quan chức, muốn làm phản. Hán Minh Đế cử người điều tra thấy đúng có những dấu hiệu mưu phản, liền tước bỏ vương vị của Sở Vương, đầy ông ta tới Đan Dương. Lưu Anh đến đó biết tội của mình liền tự sát.

Hán Minh Đê còn tra xét những người có quan hệ với Lưu Anh. Sở Vương Lưu Anh trước đó đã đưa tất cả những người có tiếng tăm trong nước vào một danh sách. Khi phát hiện danh sách, triều đình liền chiếu theo đó bắt tất cả mọi người được ghi tên, làm rất nhiều người bị liên lụy. Việc đó kéo dài hơn một năm, khiến nhiều người chết.

Sau đó, một đại thần tâu với Hán Minh Đế rằng đại đa số người bị bắt là oan uổng. Hán Minh Đế tự mình tra hỏi quả nhiên phát hiện trong nhà ngục Lạc Dương đang giam giữ hơn một ngàn người vô tội, liền hạ chiếu thư xá miễn cho tất cả.

Hán Minh Đế tuy cử người đi xin Kinh Phật và tượng Phật, nhưng không tin theo Phật giáo mà đề xướng học thuyết Nho gia. Ông còn thản đến nhà Thái học (trường đại học thòi cổ) để giảng kinh sách (sách kinh điển của Nho gia). Theo nói lại, có tới hàng chục vạn người tới xem và nghe giảng.

 

 

Leave a Reply

Hãy là người đầu tiên bình luận!

avatar
  Subscribe  
Notify of