Tiền Tần Ai Bình Đế: Phù Phi

Tiền Tần Ai Bình Đế tên là Phù Phi, tự là Vĩnh Tự. Là con trưởng của vợ lẽ của Phù Kiên. Kế vị sau khi Phù Kiên qua đời. Tại vị 1 năm. Bị giết trong khi giao chiến với Đông Tấn. Không rõ nơi chôn cất.

Năm sinh, năm mất: ? – 386.

Phù Phi từng được phong làm Trường Lạc Công. Khi Trường An bị quân Tiền Yên bao vây, ông dần theo 3 vạn người ngựa chạy đến Nghiệp Thành, giữa đường được Phiêu kỵ tướng quân Trương Hào, Thứ sử Tinh Châu Vương Đằng đón về Tấn Dương. Sau này, Con trai của Vương Mãnh và Thứ sử U Châu Vương Vĩnh đến Tấn Dương, thông báo tin Phụ Kiện bị sát hại và tháng 8 năm đó lập Phù Phi làm hoàng đế, đổi niên hiệu là Thái An.

Sau khi Phù Phi làm hoàng đế, các đại thần và tông thất Tiền Tần đã đầu hàng Mộ Dung Thuỳ như Phù Định, Phù Thiệu, Phù Mô, Phù Lượng lần lượt phái người đến thỉnh tội với Phù Phi. Phù Phi không trách tội bọn họ và lại ban quan tước, cùng bàn bạc kế tiêu diệt được Diêu Trường, Mộ Dung Thuỳ. Các thế lực ở địa phương như Khương Diên Thiên Thuỷ, Khấu Minh ở Phùng Dực, Vương Thiện ở Hà Đông, Trương Án ở Tân Bình, Đỗ Mân ở Kinh Triệu, Mã Lương, Vương Mẫn ở Phú Phong,… nghe tin Phù Phi quyết tâm tiêu diệt Diêu Trường và Mộ Dung Thuỳ cũng liên tiếp đến đặt quan hệ liên minh với Phù Phi, tỏ ý muốn cùng tiêu diệt Diêu Trường và Mộ Dung Thuỳ. Phù Phi phong hầu và chức vụ tướng quân, quận thủ cho bọn họ.

Tháng 10 năm 386, Phù Phi dẫn quân giao chiến với Mộ Dung Vĩnh nước Tây Yên, bị bại trận ở Tương Lăng. Thuộc hạ là Phù Soạn thừa cơ làm phản. Phù Phi dẫn vài ngàn kỵ binh chạy về Động Viên, giữa đường lại bị quân Đông Tấn do Dương Uy tướng quân Phùng Khải thống lĩnh tấn công. Phù Phi bại trận. Khi chạy đến Thương Hoàng thì ngựa bị vấp ngã, hất Phù Phi xuống đất. Phùng Khải xông lên chém chết Phù Phi, chặt thủ cấp gửi đến Kiến Khang.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận