Tiền Tần Huệ Vũ Đế: Phù Hồng

Tiền Tần Huệ Vũ Đế tên là Phù Hồng, tự là Quảng Thế, vốn họ Bồ, tuổi Tỵ. Là thủ lĩnh của người Đê, thứ sử Ký Châu của Đông Tấn, sau tự lập làm vương, sáng lập ra nhà Tiền Tần. Bị thủ hạ đầu độc chết, thọ 66 tuổi. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Huệ Vũ Đế.

Năm sinh, năm mất: 285 – 350

Hà Hồng là người dân tộc Đê ở Lâm Vị, Lược Dương (nay ở phía đông nam Tần An tỉnh Cam Túc), tổ tiên các đời đều là tộc trưởng. Những năm cuối thời Tây Tấn thiên hạ đại loạn, Phù Hồng nhân cơ hội ấy liền dùng ngàn lượng vàng để quy tụ anh hùng hào kiệt, chiếm núi xưng vương.

Tuy Phù Hồng làm thủ lĩnh nhưng thuộc hạ của ông như Bồ Quang, Bồ Đột có thể lực rất lớn, nắm giữ quyền lực cao nhất. Sau khi Lưu Diệu lập nước Tiền Triệu, Phù Hồng bị bọn Bồ Quang ép phải nương nhờ Lưu Diệu, được phong làm Suất Nghĩa Hầu. Sau khi Lưu Diệu bị Thạch Lặc của Hậu Triệu giết chết, Phù Hồng đành phải dẫn thủ hạ đến Lũng Sơn làm cướp. Sau đó, khi Thạch Hổ chuẩn bị tấn công Phù Hồng, ông ta tự lượng sức không thể địch lại nên đã chủ động đầu hàng Thạch Hổ. Thạch Hổ phong Phù Hồng làm Quan quân tướng quân và 10 vạn hộ dân Tần, Ung và Đê, Khương chuyển đến Quan Đông, phong cho Phù Hồng làm Đô đốc lưu dân, phụ trách việc quản lý những cư dân mới di cư đến.

Đại tướng Nhiễm Mẫn của Hậu Triệu thấy rằng Phủ Hồng có dã tâm, liền khuyên Thạch Hổ bí mật thanh trừ nhưng Thạch Hổ rất tín nhiệm Phù Hồng nên không đồng ý. Sau khi Thạch Tuân kế vị, Nhiễm Mẫn lại kích động Thạch Tuân. Cuối cùng, Phù Hồng bị bãi chức. Biết sắp gặp đại hoạ, Phù Hồng bỏ trốn đến Đông Tấn, nương nhờ Tấn Mục Đế, Tấn Mục Đế thấy Phù Hồng chạy đến nương nhờ thì rất vui mừng, phong ông ta làm Chinh bắc đại tướng quân, Đại thiền vụ, Tam Tần Vương.

Phù Hồng là người có hoài bão lớn, muốn lập bá nghiệp. Nhưng đúng lúc ông đang chuẩn bị thực hiện lý tưởng của mình thì Ma Thu, một thuộc hạ cũ của Thạch Hổ, nay là quân sư của ông, mưu đồ đoạt vị. Hắn mượn cớ mời Phù Hồng dự tiệc rồi bỏ độc vào rượu giết chết ông.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận