Kiến Thế Đế: Lưu Bồn Tử

Kiến Thế Đế tên là Lưu Bồn Tử, tuổi Ngọ. Tính cách tầm thường, không có tài năng gì. Là dòng dõi tông thất nhà Hán. Sau khi Vương Mãng bị lật đổ, ông được quân Xích Mi lập làm Hoàng Đế, tại vị 3 năm, sau đó đầu hàng Lưu Tú. Không rõ năm mất.

Kiến thế đế Lưu Bồn TửNăm sinh, năm mất: 10 – ?.

Lưu Bồn Tử được quân Xích Mi phong làm Thượng tướng quân, rồi được tôn làm hoàng đế bởi vì ông họ Lưu, có chút quan hệ với hoàng thất Tây Hán. Quân Lục Lâm có Lưu Huyền thì quân Xích Mi cũng có Lưu Bồn Tử. Dụng ý của cả hai bên đều giống nhau.

Lưu Bồn Tử cũng có chút công lao với quân Xích Mi. Chính vì ông ta nên thủ lĩnh Vương Khuông của quân Lục Lâm mới làm phản, tạo cơ hội cho quân Xích Mi tiến vào Trường An.

Năm 26, quân Xích Mi bị Lưu Tú đánh bại, rút khỏi Trường An. Năm sau, quân Xích Mi bị Lưu Tú bao vây, không lâu sau thì tan rã. Lưu Bồn Tử đầu hàng Lưu Tú. Sự việc về sau thì không rõ ra sao.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of