Tiền Yên Cảnh Chiêu Đế: Mộ Dung Tuấn

Tiền Yên Cảnh Chiêu Đế tên là Mộ Dung Tuấn, tự là Tuyên Anh, tuổi Mão. Là con trai thứ 2 của Tiền Yên Văn Minh Đế Mộ Dung Hoàng. Sau khi Mộ Dung Hoàng qua đời, ông kế vị làm Yên Vương, sau đó xưng đế. Tại vị 12 năm, ốm chết, thọ 42 tuổi.

Năm sinh, năm mất: 319 – 369.

Nơi an táng: Long Thành (nay là Triều Dương tỉnh Liêu Ninh).

Thụy hiệu là Cảnh Chiêu hoàng đế, miếu hiệu là Liệt Tổ.

Mộ Dung Tuấn từng được phong là Tả Hiền Vương. Tháng 9 năm 348, Mộ Dung Hoàng mắc bệnh qua đời. Ngay trong tháng đó, Mộ Dung Tuấn kế vị làm Yên Vương, coi năm sau là năm cai trị đầu tiên. Đông Tấn phong cho ông cai quản bốn châu U, Ký, Tịnh, Bình và làm Đại tướng quân, Đại thiền vu.

Sau khi kế vị làm Yên Vương, Mộ Dung Tuấn muốn mở mang lãnh thổ, xây dựng bá nghiệp. Lúc này, nội bộ nước Hậu Triệu đang tàn sát lẫn nhau, triều đình hỗn loạn. Mộ Dung Tuấn nhân thời cơ đó tiêu diệt Hậu Triệu. Tháng 2 năm 350, Mộ Dung Tuấn thân chinh thống lĩnh ba cánh quan tấn công Hậu Triệu nhưng thất bại.

Tuy Mộ Dung Tuấn không tiêu diệt được Hậu Triệu nhưng khí số của nước này cũng đã sắp tận. Năm 350, Nhiễm Mẫn giết Thạch Giám, tự xưng làm hoàng đế, dựng nên nước Nhiễm Ngụy. Hậu Triệu bị diệt vong. Nhưng Thạch Chi của Hậu Triệu lại lập triều đình mới nước Tương, quyết chiến với Nhiễm Mẫn. Trận chiến này tuy Nhiễm Ngụy thắng nhưng thực lực cũng bị hao tổn đáng kể. Sau khi Mộ Dung Tuấn nhận được tin cứu viện của Hậu Triệu, liền nhân cơ hội đó tiêu diệt Nhiễm Ngụy thành công, giết chết Nhiệm Mẫn.

Sau khi tiêu diệt được Nhiễm Ngụy, Mộ Dung Tuấn dời đô về Kế Thành và xưng đế vào năm 352, đổi niên hiệu là Nguyên Tỷ. Sau này lại dời đô đến Nghiệp Thành, nước Tiền Yên bước vào thời kỳ cực thịnh.

Lúc này, Đông Tấn phải sứ thần đến Tiền Yên. Mộ Dung Tuấn tự hào nói với sứ thần: “Về nói với thiên tử của nhà ngươi, ta đã được quần thần ủng hộ lập làm hoàng đế”.

Trong thời gian trị vì, Mộ Dung Tuấn đã trấn áp dã man những cuộc đấu tranh của người Trung Nguyên, tiêu diệt những thể lực quý tộc cát cứ, thu phục các bộ lạc ngoài biên ải, đối địch với Tiền Tần. Những năm cuối đời, Mộ Dung Tuấn điều động quân đội với quy mô lớn, vốn chuẩn bị tấn công xuống phương nam nhưng về sau do trong nước xảy ra các cuộc phản kháng của dân chúng nên phải dừng việc xuất quân.

Tháng Giêng năm 360, Mộ Dung Tuấn mắc bệnh qua đời.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận