Vương Chiêu Quân Sang Hồ ( Hung Nô )

Lịch sử Trung Quốc thời kỳ Hán Tuyên Đế tại vị, triều Hán lại cường thịnh được một thời gian. Lúc đó, các quí tộc Hung Nô tranh giành quyền lực nên thế lực càng ngày càng suy yếu. Sau này, nội bộ Hung Nô chia rẽ, phân lập ra năm thiền vu đánh lẫn nhau liên miên.

Trong số  đó có một thiền vu tên là Hô Hàn Nha bị anh là thiền vu Chất Chi đánh bại, giết hại nhiều người ngựa. Hô Hàn Nha bàn với các đại thần, quyết tâm hoà hảo với triều Hán, thân dẫn tuỳ tùng đến triều kiến Hán Tuyên Đế.

Hồ Hàn Nha là thiền vu đầu tiên đến Trung Nguyên triệu kiến. Hán Tuyên Đế tiếp đãi ông ta như khách quí, đích thân ra đón từ bên ngoài Trường An và mở yến tiệc chiêu đãi long trọng. Thiền vu Hô Hàn Nha ở Trường An hơn một tháng. Ông ỵêu cầu Hán Tuyên Đế giúp ông trở về. Hán Tuyên Đế đồng ý, cử hai viên tướng dẫn một vạn quân hộ tống ông về Mạc nam. Lúc đó, Hung Nô đang thiếu lương thực, triều Hán còn cho họ ba tư vạn đấu lương thực.

Hồ Hàn Nha rất cảm kích, quyết tâm hòa hảo với triều Hán. Các nước Tây Vực nghe tin Hung Nô hòa hảo với triều Hán, cũng tranh nhau đến giao hảo.

Sau khi Hán Tuyên Đế mất, con là Lưu Thích nối ngôi, tức là Hán Nguyên Đế. Không lâu sau, thiền vu Chất Chi xâm phạm các nước Tây Vực,  còn giết mất sứ giả của triều Hán. Triều Hán phái quân đội tới Khang Cư đánh bại thiền vu Chất Chi và giết được Chất Chi.

Thiền vu Chất Chi bị chết, địa vị của thiền VII Hõ Hàn Nha được ổn định. Năm 33 trước Công nguyên, Hô Hàn Nha lại đến Trường An một lần nữa xin kết làm thân thiết với triều Hán. Hán Nguyên Đế đồng ý.

Trước đây, mỗi lần kết thân, triều Hán đều chọn một công chúa hoặc một người con gái trong vương thất để gả cho thiền vu Hung Nô. Lần này, Hán Nguyên Đế quyết định thay bằng một cung nữ. Ông cử người vào hậu cung truyền đạt: “Ai tình nguyện lấy vua Hung Nô sẽ được đối đãi như công chúa”. Cung nữ trong hậu cung đều được chọn lựa trong dân gian. Họ vào hoàng cung, bị giam giữ như chim trong lồng, ai cũng mong tới ngày được ra khỏi cung vua. Nhưng nghe nói phải rời đất nước sang Hung Nô thì không ai muốn đi.

Trong số cung nữ có Vương Tường, còn gọi là Vương Chiêu Quân nhan sắc rất xinh đẹp, lại rất có kiến thức. Nghĩ đến tương lai của mình, cô xin tình nguyện đi Hung Nô.

Các đại thần đang lo không tìm được người này thấy có người tình nguyện ghi tên, liền vội báo tên họ lên Hán Nguyên Đế. Hán Nguyên Đế bảo các đại thần chọn ngày để tổ chức lễ thành hôn cho Hô Hàn Nha và Vương Chiêu Quân ở Trường An.

Hô Hàn Nha được một cô vợ trẻ trung xinh đẹp như vậy thì hết sức vui mừng.

Untitled

Khi Hô Hán Nha và Vương Chiêu Quân tạ ơn Hán Nguyên Đế. Hán Nguyên Đế thấy Vương Chiêu Quân xinh đẹp, phong thái lại tự nhiên như vậy thì luyến tiếc, nhưng không có cách gì lấy lại được.

Nghe nói, Hán Nguyên Đế về tới nội cung càng nghĩ càng thấy hối tiếc, ông liền hạ lệnh cho đem bức vẽ chân dung Vương Chiêu Quân đến cho mình xem. Nhìn qua thì có vẻ giống, nhưng hoàn toàn không có vẻ mĩ miều khả ái như người thật. Nguyên là cung nữ sau khi tiến cung nói chung đều không được giáp mặt hoàng đế mà do thợ vẽ vẽ chân dung, dâng lên cho hoàng đế tuyển chọn. Có người thợ vẽ là Mao Diên Thọ, khi vẽ chân dung cho cung nữ, cô nào có tặng phẩm biếu xén thì được vẽ đẹp lên. Vương Chiêu Quân không chịu biếu tặng phẩm nên Mao Diên Thọ không vẽ nàng đẹp như người thật.

Hán Chiêu Đế nổi giận, cho giết ngay Mao Diên Thọ.

Vương Chiêu Quân được các quan chức triều Hán và Hung Nô hộ tống, rời khỏi Trường An. Nàng cưỡi ngựa, lên đường trong gió buốt vượt ngàn dặm tới Hung Nô làm yên chi (hoàng hậu) của thiền vu Hô Hàn Nha. Lâu dần, Vương Chiêu Quân quen dần với cuộc sống ở Hung Nô có quan hệ rất tốt với họ được người Hung Nô yêu mến và tôn trọng.

Vương Chiêu Quân xa cách quê hương, sinh sống lâu dài ở Hung Nô. Nàng khuyên Hô Hàn Nha không được gây chiến tranh với triều Hán và còn truyền bá văn hoá Trung Quốc tới Hung Nô. Từ đó về sau, Hung Nô với triều Hán hoà hảo trong hơn 30 năm không có chiến tranh.

Vương Chiêu Quân rời Trường An không lâu thì Hán Nguyên Đế mất, con là Lưu Ngao lên nối ngôi, tức là Hán Thành Đế

Leave a Reply

Hãy là người đầu tiên bình luận!

avatar
  Subscribe  
Notify of