Hán Bình Đế: Lưu Diễn

Hán Bình Đế tên là Lưu Diễn, vốn tên là Lưu Cơ Tử, là cháu của Hán Nguyên Đế Lưu Thích, con trai của Trung Sơn Vương Lưu Hưng, anh họ của Ai Đế, tuổi Tý. Tính tình nhu nhược, bất tài. Sau khi Hán Ai Đế băng hà được kế vị, tại vị 5 năm, bị ngoại thích Vương Mãng đầu độc chết năm 14 tuổi.

tranh vẽ hán bình đế lưu diễnNăm sinh, năm mất: 9 TCN – 5.

Nơi an táng: Khang Lăng (phía tây thành phố Hàm Dương tỉnh Thiểm Tây ngày nay). Thụy hiệu là Hiếu Binh hoàng đế.

Hán Ai Đế không có con trai. Sau khi ông qua đời, thái hoàng thái hậu Vương Chính Quân bàn bạc với cháu trai là Vương Mãng, lập con trai của Trung Sơn Vương Lưu Hưng là Lưu Diễn làm hoàng đế.

Lúc đó, sủng thần Đổng Hiền của Ai Đế vẫn là Đại tư mã kiêm thượng thư, quyền hành ngang với thừa tướng. Thái hoàng thái hậu gọi hắn đến hỏi xem nên cử hành tang sự cho Ai Đế thế nào. Tuy Đổng Hiền nắm đại quyền nhưng hắn chỉ luôn hầu hạ Lưu Hân chứ không biết việc gì khác. Hắn biết Ai Đế mất rồi thì hắn không còn chỗ dựa nữa nên xin lão thái hậu được từ quan. Vương Chính Quân liền cho Vương Mãng làm Đại tư mã, chủ trì tang sự của Ai Đế.

Sau khi cử hành tang sự, Lưu Diễn kế vị, Vương Mãng xúi giục quần thần hạch 10 tội lớn của Đổng Hiền. Đổng Hiền tự biết mình đã cùng đường nên cùng với vợ tự sát.

Thế là, Vương thái hậu giao mọi quyền hành trong triều đình và binh quyền cho Vương Mãng. Thời trẻ, Vương Mãng nổi tiếng là người thận trọng. Khi nắm đại quyền rồi thì trở nên ngang ngược, chuyên quyền.

Lưu Diễn rất bất mãn với sự ngang ngược của Vương Mãng, thường nói với những người hầu cận rằng nhất định sẽ diệt trừ Vương Mãng. Vương Mảng biết chuyện, liền âm mưu giết Lưu Diễn. Tháng 12 năm 5, trong tiệc mừng sinh nhật 14 tuổi của Lưu Diễn, Vương Mãng đã bỏ độc vào rượu chúc thọ. Lưu Diễn uống xong thì tắt thở.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of