Tiền Tần Minh Đế: Phù Kiện

Tiền Tần Minh Đế tên là Phù Kiện, tự là Kiến Nghiệp, lúc trước tên là Hắc, tự là Thế Kiện. Tuổi Tý. Là con trai thứ 3 của Phù Hồng. Kế vị sau khi Phù Hồng qua đời. Tại vị 5 năm, ốm chết, thọ 40 tuổi. Năm sinh, năm mất: 316 – 355. […]

Tiền Tần Huệ Vũ Đế: Phù Hồng

Tiền Tần Huệ Vũ Đế tên là Phù Hồng, tự là Quảng Thế, vốn họ Bồ, tuổi Tỵ. Là thủ lĩnh của người Đê, thứ sử Ký Châu của Đông Tấn, sau tự lập làm vương, sáng lập ra nhà Tiền Tần. Bị thủ hạ đầu độc chết, thọ 66 tuổi. Không rõ nơi chôn […]

Tiền Yên U Đế: Mộ Dung Vĩ

Tiền Yên U Đế tên là Mộ Dung Vĩ, tự là Cảnh Mậu, tuổi Tuất. Là con trai thứ 3 của Tiền Yên Cảnh Chiêu Đế Mộ Dụng Tuấn. Kế vị sau khi Mộ Dung Tuấn qua đời. Tại vị 11 năm, đầu hàng Tiên Tần rồi bị giết chết, thọ 35 tuổi. Không rõ […]

Tiền Yên Cảnh Chiêu Đế: Mộ Dung Tuấn

Tiền Yên Cảnh Chiêu Đế tên là Mộ Dung Tuấn, tự là Tuyên Anh, tuổi Mão. Là con trai thứ 2 của Tiền Yên Văn Minh Đế Mộ Dung Hoàng. Sau khi Mộ Dung Hoàng qua đời, ông kế vị làm Yên Vương, sau đó xưng đế. Tại vị 12 năm, ốm chết, thọ 42 […]

Tiền Yên Văn Minh Đế: Mộ Dung Hoàng

Tiền Yên Văn Minh Đế tên là Mộ Dung Hoàng, tự là Nguyên Chấn, lúc nhỏ tên tự là Vạn Niên, tuổi Thìn. Là con trai thứ 3 của Tiền Yên Vũ Tuyên Hoàng Đế Mộ Dung Hội. Sau khi Mộ Dung Hội qua đời, ông kế thừa làm Liêu Đông quận công. Sau đó […]

Vũ Điệu Thiên Vương: Nhiễm Mẫn

Vũ Điệu Thiên Vương tên là Nhiễm Mẫn, tự là Vĩnh Tăng, lúc nhỏ tự là Cức Nô. Nổi tiếng nhờ tài thiện chiến. Là cháu nuôi của Thạch Hổ. Sau khi giết Thạch Giám, tự xưng làm hoàng đế. Tại vị 2 năm, bị Mộ Dung Tuấn nước Tiền Yên giết chết. Không rõ […]

Tân Hưng Vương: Thạch Chi

Tân Hưng Vương tên là Thạch Chi, là con của Thạch Hổ. Sau khi nghe tin Thạch Giám bị Nhiễm Mẫn giết chết, ông xưng đế. Tại vị 2 năm, bị Đại tướng quân Lưu Hiển giết chết. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Tân Hưng Vương. Năm sinh, năm mất: ? – […]

Nghĩa Dương Vương: Thạch Giám

Nghĩa Dương Vương tên là Thạch Giám, tự là Đại Lãng. Là Con trai thứ 3 của Thạch Hổ. Kế vị sau khi giết chết Thạch Tuân. Tại vị 103 ngày, bị Nhiễm Mẫn soán ngôi rồi bị giết chết. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Nghĩa Dương Vương. Năm sinh, năm mất: […]

Bành Thành Vương: Thạch Tuân

Bành Thành Vương tên là Thạch Tuân, là con trai của Thạch Hổ. Sau khi phế truất Thạch Thế, tự xưng đế. Tại vị 183 ngày, bị thuộc hạ của Nhiễm Mẫn chém đầu. Không rõ nơi chôn cất. Thụy hiệu là Bành Thành Vương. Năm sinh, năm mất: ? – 349 Thạch Hổ khi […]

Hậu Triệu Thái Tổ: Thạch Hổ

Hậu Triệu Thái Tổ tên là Thạch Hổ, tự là Lý Long, tuổi Dần. Tính tình tàn bạo. Là cháu của Thạch Lặc. Sau khi phế truất Thạch Hoằng, tự lập làm hoàng đế. Tại vị 15 năm, ốm chết, thọ 56 tuổi. Năm sinh, năm mất: 294 – 349. Nơi an táng: lăng Hiển […]