Triệu Thác Cắt Giảm Đất Phong

Hán Cảnh Đế cũng áp dụng chính sách vỗ về dân chúng như Hán Văn Đế, quyết tâm chỉnh đốn nền chính trị trong nước. Khi cảnh Đế còn là thái tử, có một quản gia tên là Triệu Thác, rất có tài, được mọi người gọi là "túi khôn". Sau khi Cảnh Đế lên…

Doanh Tế Liễu Của Chu Á Phu

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi Hán Văn Đế lên ngôi, vẫn tiếp tục chính sách hòa thân với Hung Nô, giữa hai bên không còn xảy ra chiến tranh lớn. Nhưng về sau, thiền vu Hung Nô tin theo lời xúi bẩy của Hán gian, liền tuyệt giao với triều Hán.…

Đề Vinh Cứu Cha

Mẹ Hán Văn Đế là Bạc Thái hậu xuất thân nghèo hèn, khi Hán Cao Tổ còn sống, là một cung phi không được sủng ái. Bà sợ ở trong cung sẽ bị Lã Hậu hãm hại, nên xin ra ở với con ở quận Đại. Ớ quận Đại không sang trọng, xa cách như…

Chu Bột Giành Lại Binh Quyền

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại Hán Huệ Đế không có con. Lã Thái hậu chọn từ bên ngoài một đứa trẻ rồi mạo xưng là con của Huệ Đế, lập làm thái tử. Năm 188 trước Công nguyên, Huệ Đế chết đứa trẻ đó liền nối ngôi vua, Lã Thái hậu có danh chính…

Hai Tướng Tiêu Hà, Tào Tham

Lịch sử Trung Quốc năm thứ hai đời Hán Huệ Đế tướng quốc Tiêu Hà tuổi già lâm bệnh. Hán Huệ Đế tới thăm và hỏi sau này ai thay thế ông là thích hợp nhất. Tiêu Hà không chịu nói rõ ý kiến, chỉ nói: "Ai hiểu rõ bầy tôi hơn nhà vua nữa?"…

Giết Ngựa Trắng Ăn Thề

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại những năm cuối đời, Hán Cao Tổ yêu quí Thích phu nhân. Thích phu nhân sinh con trai, đặt tên là Như Ý, được phong làm Triệu Vương. Hán Cao Tổ thây Thái tử Lưu Doanh d^. Lã Hậu sinh ra, tính tình nhu nhược, sợ sau này…

Bị Vây Ở Bạch Đăng

Từ sau khi Tần Thuỷ Hoàng đánh bại Hung Nô biên cương phía bắc yên ổn được mười mấy năm. Tối khi Tần Thuỷ Hoàng bị diệt, miền Trung Nguyên có chiến tranh Sở Hán, Hung Nô nhân cơ hội, từng bước lấn xuống phía Nam. Thời Hán Cao Tổ, thiền vu (tên gọi chức…

Đại Phong Ca

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại  sau trận quyết chiến Cai hạ, Hán Vương Lưu Bang giành được thắng lợi cuối cùng, xây dựng nên vương triều Hán còn lớn mạnh hơn vương triều Tần. Năm 202 trước Công nguyên, Hán Vương Lưu Bang chính thức lên ngôi hoàng đế, tức là Hán Cao…

Bá Vương Tự Sát ở Ô Giang

Lịch sử Trung Quốc năm 202 trước Công nguyên, Hàn Tín bố trí quân mai phục mười mặt, vây khốn Hạng Vũ ở Cai Hạ (nay ở Đông nam huyện Linh Bích, tỉnh An Huy).Hạng Vũ ít quân, thiếu lương muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng quân Hán và quân chư hầu bao vây trùng…

Sở Hán tranh hùng

Hán Vương Lưu Bang bái Hàn Tín làm đại tướng, Tiêu Hà làm thừa tướng, chỉnh đốn hậu phương, huấn luyện binh mã. Tháng 8 năm 206 trước Công nguyên, Hán Vương và Hàn Tín mang quân đánh Quan Trung. Trăm họ ở Quan Trung vốn có cảm tình với Hán Vương từ ngày ban…