Hạ Vũ Liệt Đế: Hách Liên Bột Bột

Hạ Vũ Liệt Đế tên là Hách Liên Bột Bột, tuổi Tỵ, người Hùng Nô. Thời Hậu Tần, được phong làm Ngũ Nguyên Công, sau tự xưng đế. Tại vị 18 năm, ốm chết, thọ 45 tuổi.

Năm sinh, năm mất: 381 – 425.

Nơi an táng: Lăng Gia Bình (nay không rõ ở đâu). Thụy hiệu là Vũ Liệt Đế, miếu
hiệu là Thế Tổ.

Hách Liên Bột Bột là người bộ lạc Thiết Phất bộ tộc Hung Nô, cùng tộc với Lưu Uyên. Lưu Vệ Thần, phụ thân của ông là thủ lĩnh của bộ lạc Thiết Phất, được Phù Kiên nước Tiền Tần phong làm Tây thiền vu, cai quản các bộ lạc ở Hà Tây. Năm 391, Thác Bạt Đào nước Bắc Ngụy đánh chiếm thành Đại Lai – nơi ở của tộc Thiết Phất. Trên đường chạy trốn, Lưu Vệ Thần bị thuộc hạ giết chết.

Hách Liên Bột Bột đã mưu trí thoát khỏi sự truy đuổi của kỵ binh Bắc Ngụy, thống lĩnh những người còn lại trong bộ lạc chạy về phương nam, nương nhờ Diêu Hưng nước Hậu Tần, được phong làm Ngũ Nguyên Công.

Năm 470, ông tự xưng là Đại Hạ Đại Vương, Đại thiền vu, lấy quốc hiệu là Đại Hạ. Sử gọi là Hạ.

Sau khi lập nước, Hách Liên Bột Bột đánh thắng Nam Lương. Sau đó, lại lấy oán trả ơn, chiếm cứ điểm quân sự mà Diêu Hưng thiết lập ở phía bắc Tam Thành, giết các tướng Dương Phi, Diêu Thạch nước Hậu Tần. Sau này, Hách Liên Bột Bột thường xuyên xâm phạm Hậu Tần, mở rộng địa bàn và 2 lần đánh cho quân Hậu Tần đại bại vào năm 408 và 409, củng cố sự thống trị của nhà Hạ.

Năm 413, ông đánh chiếm thành Thống Vạn (nay là Bạch Thành Tử huyện Tịnh Biên tỉnh Thiểm Tây) và đóng đô tại đó.

Năm 417, Lưu Dụ của Đông Tấn tiêu diệt Diêu Hoằng, tiến vào Trường An. Ít lâu sau, Lưu Dụ cho con trai làm thái thú Trường An và năm 418 xưng đế.

Sau khi Hách Liên Bột Bột xưng đế giết người bừa bãi, tự cao tự đại, khiến cho dân chúng lầm than, triều thần ca thán, người người đều khiếp sợ.

Tháng 8 năm 425, Hách Liên Bột Bột mắc bệnh qua đời tại điện Vĩnh An trong hoàng cung tại thành Thống Lịch. Hách Liên Xương kế vị.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại - nhiều tác giả,

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
Xem tất cả thảo luận